Yamaka

Mūlavārauddesa

Mūlavārauddesa Ya 1.1.1Ya i 1Mūlavārauddesa
Ya 1.1.1
Ya i 1

0

Hetuvārādiuddesa

Hetuvārādiuddesa Ya 1.1.2Ya i 3Hetuvārādiuddesa
Ya 1.1.2
Ya i 3

0

Mūlavāraniddesa

Mūlavāraniddesa Ya 1.2.1Ya i 3Mūlavāraniddesa
Ya 1.2.1
Ya i 3

0

Hetuvārādiniddesa

Hetuvārādiniddesa Ya 1.2.2Ya i 13Hetuvārādiniddesa
Ya 1.2.2
Ya i 13

0

Paṇṇattivārauddesa

Paṇṇattivārauddesa Ya 2.1.1Ya i 14Paṇṇattivārauddesa
Ya 2.1.1
Ya i 14

0

Paṇṇattivāraniddesa

Paṇṇattivāraniddesa Ya 2.1.2Paṇṇattivāraniddesa
Ya 2.1.2

0

Uppādavāra

Uppādavāra Ya 2.2.1Uppādavāra
Ya 2.2.1

0