>

Mowa wygłoszona w Vesālī—Piotr Jagodziński

Zbiór połączonych mów

Vesālī Sutta

Mowa wygłoszona w Vesālī

Oto com usłyszał—pewnego razu Błogosławiony przebywał niedaleko miasta Vesālī w Wielkim Lesie, w sali budynku z iglicami. W owym czasie Błogosławiony przekazywał instrukcje odnośnie różnych sposobów medytacji nad obrzydliwością ciała, przemawiał chwaląc medytację obrzydliwości, przemawiał chwaląc doskonalenie medytacji obrzydliwości.

Tam Błogosławiony zwrócił się do mnichów:

„Mnisi, chciałbym udać się na odosobnienie na pół miesiąca. Nikt w owym czasie nie powinien się do mnie zbliżać, oprócz tego, kto przynosi mi pożywienie z jałmużny.”

„Tak będzie, Bhante.” mnisi ci posłyszeli Błogosławionego i nikt w owym czasie nie zbliżał się do Błogosławionego, oprócz tego, kto przynosił mu pożywienie z jałmużny.

Wtedy mnisi ci myśląc: „Błogosławiony przekazywał instrukcje odnośnie różnych sposobów medytacji nad obrzydliwością ciała, przemawiał chwaląc medytację obrzydliwości, przemawiał chwaląc doskonalenie medytacji obrzydliwości” poczęli angażować się w doskonalenie medytacji obrzydliwości ciała w jej różnych sposobach i aspektach. Czując wstręt do swych ciał, będąc poniżonymi przez nie, pełni odrazy wobec nich, mnisi poczęli szukać kogoś z nożem. Jednego dnia dziesięciu mnichów użyło noża, kolejnego dnia dwudziestu bądź trzydziestu mnichów użyło noża.

Wtedy to, gdy minęło pół miesiąca, Błogosławiony zakończywszy swoje odosobnienie zwrócił się do Czcigodnego Ānandy:

„Czemuż Ānando liczebność mnisiej Saṇghi tak się uszczupliła?”

„Stało się tak, Bhante, ponieważ mnisi myśląc: „Błogosławiony przekazywał instrukcje odnośnie różnych sposobów medytacji nad obrzydliwością ciała, przemawiał chwaląc medytację obrzydliwości, przemawiał chwaląc doskonalenie medytacji obrzydliwości” poczęli angażować się w doskonalenie medytacji obrzydliwości ciała w jej różnych sposobach i aspektach. Czując wstręt do swych ciał, będąc poniżonymi przez nie, pełni odrazy wobec nich, mnisi poczęli szukać kogoś z nożem. Jednego dnia dziesięciu mnichów użyło noża, kolejnego dnia dwudziestu bądź trzydziestu mnichów użyło noża. Byłoby dobrze Bhante, gdyby Błogosławiony wyjaśnił inny rodzaj praktyki, tak by mnisi ustanowili się w najwyższej mądrości.”

„Zatem Ānando, zbierz wszystkich okolicznych mnichów miasta Vesālī w sali budynku z iglicami.”

„Tak będzie, Bhante.” odparł Czcigodny Ānanda i zebrał wszystkich okolicznych mnichów miasta Vesālī w sali budynku z iglicami. Wtedy też zbliżył się do Błogosławionego i rzekł: „Mnisia Saṇgha zebrała się, Bhante. Jeśli Błogosławiony sobie życzy, może zacząć w każdej chwili.”

Wtedy Błogosławiony zbliżył się do sali budynku z iglicami, zbliżywszy się usiadł na wcześniej przygotowanym dla niego miejscu. Usiadłszy, Błogosławiony zwrócił się do mnichów:

„Mnisi, jeśli ta koncentracja dzięki uważności oddechu, będzie doskonalona i praktykowana, przyniesie samo ukojenie, jak też samo uwznioślenie, będąc nasycającym, pełnym błogości przebywaniem, powodując zaniknięcie i uciszenie wszelakich złych, niepożytecznych stanów, gdy tylko się pojawią.”

„Tak jak, o mnisi, podczas ostatniego miesiąca suchej pory, gdy unoszą się kłęby pyłu i kurzu nadeszłaby przedwczesna, wielka chmura deszczowa, powodująca natychmiastową ulgę, tak samo jeśli ta koncentracja dzięki uważności oddechu, będzie doskonalona i praktykowana, przyniesie samo ukojenie, jak też samo uwznioślenie, będąc nasycającym, pełnym błogości przebywaniem, powodując zaniknięcie i uciszenie wszelakich złych, niepożytecznych stanów, gdy tylko się pojawią.”

„Otóż, mnisi, mnich taki, udaje się w ustępy leśne, u stóp drzewa bądź w pustym pomieszczeniu siada ze skrzyżowanymi nogami, utrzymując wyprostowane ciało i umiejscawia swoją uważność przed sobą, w okolicach twarzy. W ten sposób świadomie wdycha, świadomie wydycha.

  1. [1] Robiąc głęboki wdech, rozumie właściwie: „Robię głęboki wdech”. Robiąc głęboki wydech, rozumie właściwie: „Robię głęboki wydech”.

( …pe… - tak jak w Ekadhamma Sutta (SN.54.01—Mowa o jednej rzeczy) …pe… )

  1. „Obserwując poniechanie, robię wdech”—tak praktykuje. „Obserwując poniechanie, robię wydech”—tak praktykuje.”

„W ten sposób, mnisi, ta koncentracja dzięki uważności oddechu, jest doskonalona i praktykowana, przynosząc samo ukojenie, jak też samo uwznioślenie, będzie nasycającym, pełnym błogości przebywaniem, powodując zaniknięcie i uciszenie wszelakich złych, niepożytecznych stanów, gdy tylko się pojawią.”