> image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml CS CS image/svg+xml CS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Mowa do Mahākappiny—Piotr Jagodziński

Zbiór połączonych mów

Mahākappina Sutta

Mowa do Mahākappiny

W Sāvatthī. Wtedy to Czcigodny Mahākappina będąc niedaleko Błogosławionego, siedział ze skrzyżowanymi nogami, utrzymując wyprostowane ciało i umiejscawiając swoją uważność przed sobą, w okolicach twarzy. Błogosławiony dostrzegł go niedaleko siebie, siedzącego ze skrzyżowanymi nogami, utrzymującego wyprostowane ciało i umiejscawiającego swoją uważność przed sobą, w okolicach twarzy. Dostrzegłszy go, Błogosławiony zwrócił się do mnichów:

„Mnisi czy dostrzegacie jakiekolwiek drżenie bądź poruszenie ciała tego mnicha?”

„Bhante, za każdym razem gdy widzimy tego czcigodnego, czy to siedzącego wśród zgromadzenia, czy siedzącego samemu, nigdy nie dostrzegamy jakiegokolwiek drżenia bądź poruszenia ciała tego mnicha.”

„Mnisi, nie ma jakiegokolwiek drżenia bądź poruszenia ciała, nie ma jakiegokolwiek drżenia bądź poruszenia umysłu, ponieważ mnich ten, gdy tylko chce, bez trudu, bez najmniejszego kłopotu doskonali i praktykuje koncentrację. Jaki to rodzaj koncentracji należy doskonalić i praktykować, tak by nie było jakiegokolwiek drżenia bądź poruszenia ciała, by nie było jakiegokolwiek drżenia bądź poruszenia umysłu?

Jest to, o mnisi, koncentracja dzięki uważności oddechu, jaką należy doskonalić i praktykować, dzięki której nie ma jakiegokolwiek drżenia bądź poruszenia ciała, nie ma jakiegokolwiek drżenia bądź poruszenia umysłu. Jak, o mnisi, tę koncentrację dzięki uważności oddechu, należy doskonalić i praktykować, tak by nie było jakiegokolwiek drżenia bądź poruszenia ciała, by nie było jakiegokolwiek drżenia bądź poruszenia umysłu.

Otóż, mnisi, mnich taki, udaje się w ustępy leśne, u stóp drzewa bądź w pustym pomieszczeniu siada ze skrzyżowanymi nogami, utrzymując wyprostowane ciało i umiejscawia swoją uważność przed sobą, w okolicach twarzy. W ten sposób świadomie wdycha, świadomie wydycha.

  1. Robiąc głęboki wdech, rozumie właściwie: „Robię głęboki wdech”. Robiąc głęboki wydech, rozumie właściwie: „Robię głęboki wydech”.

( …pe… - tak jak w Ekadhamma Sutta (SN.54.01—Mowa o jednej rzeczy) …pe… )

  1. „Obserwując poniechanie, robię wdech”—tak praktykuje. „Obserwując poniechanie, robię wydech”—tak praktykuje.

W taki oto sposób, mnisi, koncentracja dzięki uważności oddechu jest doskonalona i praktykowana, dzięki której nie ma jakiegokolwiek drżenia bądź poruszenia ciała, nie ma jakiegokolwiek drżenia bądź poruszenia umysłu.