>

Mowa o w pełni zapomnianych—Mieczysław Gabryszewski

Zbiór połączonych mów

Susammuṭṭha Sutta

Mowa o w pełni zapomnianych

W Savatthi. Tamto bóstwo, które z boku stało, w obecności Błogosławionego ten wiersz powiedziało:

„Tych, których nauki w pełni zapomniane
Do innych doktryn doprowadziły,
Tych, którzy śpią, nie rozumieją,
Czas ich przebudzić.”

(Błogosławiony odpowiedział:)

„Ci, których nauki niezapomniane
Do innych doktryn nie doprowadziły,
Ci, w pełni przebudzeni, doskonale rozumiejący,
Wędrują równo po nierównym.”