>

Vanaropa Sutta—Mahāsaṅgīti Tipiṭaka Buddhavasse 2500

Saṃyutta Nikāya 1

5. Ādittavagga

47. Vanaropasutta

1.1“Kesaṃ divā ca ratto ca,
1.2sadā puññaṃ pavaḍḍhati;
1.3Dhammaṭṭhā sīlasampannā,
1.4ke janā saggagāmino”ti.

2.1“Ārāmaropā vanaropā,
2.2ye janā setukārakā;
2.3Papañca udapānañca,
2.4ye dadanti upassayaṃ.

3.1Tesaṃ divā ca ratto ca,
3.2sadā puññaṃ pavaḍḍhati;
3.3Dhammaṭṭhā sīlasampannā,
3.4te janā saggagāmino”ti.

You can change the language from the menu in the toolbar.