> image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml CS CS image/svg+xml CS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Mowa o wyzwoleniu—Mieczysław Gabryszewski

Zbiór połączonych mów

Nimokkha Sutta

Mowa o wyzwoleniu

W Savatthi. Wtedy pewne bóstwo z nadejściem nocy wspaniałym pięknem prawie cały gaj Jety oświetliwszy, do Błogosławionego zbliżyło się, zbliżywszy się, Błogosławionemu pokłoniwszy się, z boku stanęło. Tamto bóstwo, które z boku stanęło, do Błogosławionego powiedziało to:

„Czy znasz ty, Panie, wyzwolenie, uwolnienie, odosobnienie istot?”

„Znam ja, przyjacielu, wyzwolenie, uwolnienie, odosobnienie istot.”

„Ale w jaki sposób ty, Panie, poznałeś wyzwolenie, uwolnienie, odosobnienie istot?”

„Przez wyczerpanie radości istnienia, przez wygaśnięcie postrzegania i świadomości, przez zniszczenie uczuć i uspokojenie - tak ja, przyjacielu, poznałem wyzwolenie, uwolnienie, odosobnienie istot.”