>

Mowa o senności i ospałości—Mieczysław Gabryszewski

Zbiór połączonych mów

Niddātandī Sutta

Mowa o senności i ospałości

Bóstwo powiedziało:

„Senność, ospałość, lenistwo, niechęć, senność po posiłku,
Dzięki nim nie pojawia się szlachetna ścieżka tutaj, wśród istot żywych.”

Błogosławiony odpowiedział:

„Senność, ospałość, lenistwo, niechęć, senność po posiłku,
Dzięki wysiłkowi odrzuciwszy, szlachetna ścieżka staje się jasna i czysta.”