Zbiór połączonych mów

Mahākappina Sutta

Mowa do Mahākappiny

W Sāvatthī. Wtedy to Czcigodny Mahākappina będąc niedaleko Błogosławionego, siedział ze skrzyżowanymi nogami, utrzymując wyprostowane ciało i umiejscawiając swoją uważność przed sobą, w okolicach twarzy. Błogosławiony dostrzegł go niedaleko siebie, siedzącego ze skrzyżowanymi nogami, utrzymującego wyprostowane ciało i umiejscawiającego swoją uważność przed sobą, w okolicach twarzy. Dostrzegłszy go, Błogosławiony zwrócił się do mnichów:

„Mnisi czy dostrzegacie jakiekolwiek drżenie bądź poruszenie ciała tego mnicha?”

„Bhante, za każdym razem gdy widzimy tego czcigodnego, czy to siedzącego wśród zgromadzenia, czy siedzącego samemu, nigdy nie dostrzegamy jakiegokolwiek drżenia bądź poruszenia ciała tego mnicha.”

„Mnisi, nie ma jakiegokolwiek drżenia bądź poruszenia ciała, nie ma jakiegokolwiek drżenia bądź poruszenia umysłu, ponieważ mnich ten, gdy tylko chce, bez trudu, bez najmniejszego kłopotu doskonali i praktykuje koncentrację. Jaki to rodzaj koncentracji należy doskonalić i praktykować, tak by nie było jakiegokolwiek drżenia bądź poruszenia ciała, by nie było jakiegokolwiek drżenia bądź poruszenia umysłu?

Jest to, o mnisi, koncentracja dzięki uważności oddechu, jaką należy doskonalić i praktykować, dzięki której nie ma jakiegokolwiek drżenia bądź poruszenia ciała, nie ma jakiegokolwiek drżenia bądź poruszenia umysłu. Jak, o mnisi, tę koncentrację dzięki uważności oddechu, należy doskonalić i praktykować, tak by nie było jakiegokolwiek drżenia bądź poruszenia ciała, by nie było jakiegokolwiek drżenia bądź poruszenia umysłu.

Otóż, mnisi, mnich taki, udaje się w ustępy leśne, u stóp drzewa bądź w pustym pomieszczeniu siada ze skrzyżowanymi nogami, utrzymując wyprostowane ciało i umiejscawia swoją uważność przed sobą, w okolicach twarzy. W ten sposób świadomie wdycha, świadomie wydycha.

  1. Robiąc głęboki wdech, rozumie właściwie: „Robię głęboki wdech”. Robiąc głęboki wydech, rozumie właściwie: „Robię głęboki wydech”.

( …pe… - tak jak w Ekadhamma Sutta (SN.54.01—Mowa o jednej rzeczy) …pe… )

  1. „Obserwując poniechanie, robię wdech”—tak praktykuje. „Obserwując poniechanie, robię wydech”—tak praktykuje.

W taki oto sposób, mnisi, koncentracja dzięki uważności oddechu jest doskonalona i praktykowana, dzięki której nie ma jakiegokolwiek drżenia bądź poruszenia ciała, nie ma jakiegokolwiek drżenia bądź poruszenia umysłu.

Tłumaczenie Piotr Jagodziński z Sasana.pl

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

Można także użyć następującej licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa—Użycie niekomercyjne—Na tych samych warunkach 3.0

Przygotował dla Suttacentral Piotr Marcinów.