Zbiór połączonych mów

Ariṭṭha Sutta

Mowa do Ariṭṭhy

W Sāvatthī. Tam Błogosławiony powiedział:

„Mnisi, czy doskonalicie uważność oddechu?”

Gdy to zostało powiedziane Czcigodny Ariṭṭha tak rzekł do Błogosławionego:

„Ja, Bhante, doskonalę uważność oddechu.”

„Jak więc, Ariṭṭho, doskonalisz uważność oddechu?”

„Wyzbyłem się pragnienia przyjemności zmysłowych, które były przeszłymi przyjemnościami zmysłowymi, wyzbyłem się pragnienia przyjemności zmysłowych, które byłyby przyszłymi przyjemnościami zmysłowymi, zniszczyłem w sobie wszelką percepcję odrazy odnośnie jakichkolwiek stanów wewnątrz i na zewnątrz. W ten sposób świadomie wdycham, świadomie wydycham, tak, Bhante, doskonalę uważność oddechu.”

„To jest, Ariṭṭho, uważność oddechu, nie mówię, że nie jest. Co do dokładnego i pełnego wyjaśnienia, Ariṭṭho, odnośnie uważności oddechu, słuchaj z należytą uwagą tego co powiem.”

„Tak będzie, Bhante.” Czcigodny Ariṭṭha posłyszał Błogosławionego.

Oto co Błogosławiony powiedział:

Jak wygląda, Ariṭṭho, dokładne i pełne wyjaśnienie odnośnie uważności oddechu? Otóż, Ariṭṭho, mnich taki, udaje się w ustępy leśne, u stóp drzewa bądź w pustym pomieszczeniu siada ze skrzyżowanymi nogami, utrzymując wyprostowane ciało i umiejscawia swoją uważność przed sobą, w okolicach twarzy. W ten sposób świadomie wdycha, świadomie wydycha.

  1. Robiąc głęboki wdech, rozumie właściwie: „Robię głęboki wdech”. Robiąc głęboki wydech, rozumie właściwie: „Robię głęboki wydech”.

( …pe… - tak jak w Ekadhamma Sutta (SN.54.01—Mowa o jednej rzeczy) …pe… )

  1. „Obserwując poniechanie, robię wdech”—tak praktykuje. „Obserwując poniechanie, robię wydech”—tak praktykuje.

Tak wygląda, Ariṭṭho, dokładne i pełne wyjaśnienie odnośnie uważności oddechu.

Tłumaczenie Piotr Jagodziński z Sasana.pl

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

Można także użyć następującej licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa—Użycie niekomercyjne—Na tych samych warunkach 3.0

Przygotował dla Suttacentral Piotr Marcinów.