Zbiór połączonych mów

Dutiyaphala Sutta

Druga mowa o rezultatach

Mnisi, jeśli doskonalona i praktykowana jest uważność oddechu, daje wielki rezultat i wielką korzyść. ( …pe… tak jak w Suddhika Sutta (SN.54.03—Prostsza mowa) …pe… ) W taki oto sposób, mnisi, doskonalona i praktykowana jest uważność oddechu, która daje wielki rezultat i wielką korzyść.

Mnisi, ktokolwiek doskonaliłby i praktykowałby uważność oddechu w ten sposób, może oczekiwać jednego z siedmiu rezultatów. Które to siedem rezultatów?

Osiąga najwyższą mądrości niezwłocznie, jeszcze w tym życiu, Jeśli ktoś nie osiągnie najwyższej mądrości niezwłocznie, jeszcze w tym życiu, wtedy osiąga najwyższą mądrości w momencie śmierci. Jeśli ktoś nie osiągnie najwyższej mądrości niezwłocznie, jeszcze w tym życiu, albo w momencie śmierci, wtedy wraz ze zniszczeniem pięciu niższych zniewoleń, wygasa ostateczną Nibbāną w stanie pomiędzy. Jeśli ktoś nie osiągnie najwyższej mądrości niezwłocznie, jeszcze w tym życiu …pe… wtedy wraz ze zniszczeniem pięciu niższych zniewoleń, wygasa ostateczną Nibbāną w trakcie zespolenia. Jeśli ktoś nie osiągnie najwyższej mądrości niezwłocznie, jeszcze w tym życiu …pe… wtedy wraz ze zniszczeniem pięciu niższych zniewoleń, wygasa ostateczną Nibbāną bez jakichkolwiek starań. Jeśli ktoś nie osiągnie najwyższej mądrości niezwłocznie, jeszcze w tym życiu …pe… wtedy wraz ze zniszczeniem pięciu niższych zniewoleń, wygasa ostateczną Nibbāną starając się. Jeśli ktoś nie osiągnie najwyższej mądrości niezwłocznie, jeszcze w tym życiu …pe… wtedy wraz ze zniszczeniem pięciu niższych zniewoleń, idąc w górę strumienia, dochodzi do świata Akanitthā.

Tłumaczenie Piotr Jagodziński z Sasana.pl

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

Można także użyć następującej licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa—Użycie niekomercyjne—Na tych samych warunkach 3.0

Przygotował dla Suttacentral Piotr Marcinów.