Zbiór połączonych mów

Paṭhamaphala Sutta

Pierwsza mowa o rezultatach

Mnisi, jeśli doskonalona i praktykowana jest uważność oddechu, daje wielki rezultat i wielką korzyść. ( …pe… tak jak w Suddhika Sutta (SN.54.03—Prostsza mowa) …pe… ) W taki oto sposób, mnisi, doskonalona i praktykowana jest uważność oddechu, która daje wielki rezultat i wielką korzyść.

Mnisi, ktokolwiek doskonaliłby i praktykowałby uważność oddechu w ten sposób, może oczekiwać jednego z dwóch rezultatów; doprowadzenia do najwyższej mądrości tu i teraz, ewentualnie gdy pozostało szczątkowe przywiązanie—do nie-powracania.

Tłumaczenie Piotr Jagodziński z Sasana.pl

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

Można także użyć następującej licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa—Użycie niekomercyjne—Na tych samych warunkach 3.0

Przygotował dla Suttacentral Piotr Marcinów.