Zbiór połączonych mów

aṭhama-bhikkhu Sutta

Pierwsza mowa do mnichów

W Sāvatthī. Tam kilku mnichów zbliżyło się do Błogosławionego, złożyli mu pokłon, usiedli z boku i rzekli do niego:

…pe…(tak jak w Paṭhama-Ānanda Sutta (SN.54.13—Pierwsza mowa do Ānandy))…pe…

W taki oto sposób, mnisi, siedem czynników oświecenia, gdy jest doskonalone, gdy jest praktykowane, spełnia wyzwolenie poprzez prawdziwą wiedzę.

Tłumaczenie Piotr Jagodziński z Sasana.pl

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

Można także użyć następującej licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa—Użycie niekomercyjne—Na tych samych warunkach 3.0

Przygotował dla Suttacentral Piotr Marcinów.