Zbiór połączonych mów

Icchānaṅgala Sutta

Mowa wygłoszona w Icchānaṅgala

Pewnego razu Błogosławiony przebywał w Icchānaṅgala, w lesie Icchānaṅgala. Tam Błogosławiony zwrócił się do mnichów:

„Mnisi, chciałbym udać się na odosobnienie na trzy miesiące. Nikt w owym czasie nie powinien się do mnie zbliżać, oprócz tego, kto przynosi mi pożywienie z jałmużny.”

„Tak będzie, Bhante.” mnisi ci posłyszeli Błogosławionego i nikt w owym czasie nie zbliżał się do Błogosławionego, oprócz tego, kto przynosił mu pożywienie z jałmużny. Wtedy to, gdy minęły trzy miesiące, Błogosławiony zakończywszy swoje odosobnienie zwrócił się do mnichów:

„Mnisi, jeśli jacyś wędrowcy z innych szkół spytają was: ‘gdy nastaje pora deszczowa, w jakim przebywaniu zazwyczaj trwa Błogosławiony?’—tak spytani, powinniście odpowiedzieć tym wędrowcom: ‘gdy nastaje pora deszczowa, Błogosławiony trwa przebywając w koncentracji dzięki uważności oddechu.’

W ten sposób świadomie wdycham, świadomie wydycham.

  1. Robiąc głęboki wdech, rozumiem właściwie: „Robię głęboki wdech”. Robiąc głęboki wydech, rozumiem właściwie: „Robię głęboki wydech”.

( …pe… - tak jak w Ekadhamma Sutta (SN.54.01—Mowa o jednej rzeczy) …pe… )

  1. „Obserwując poniechanie, robię wdech”—rozumiem właściwie. „Obserwując poniechanie, robię wydech”-rozumiem właściwie.

Jeśli ktokolwiek mógłby, o mnisi, powiedzieć coś prawdziwego w taki sposób: „to jest zaszczytne przebywanie, to jest wzniosłe przebywanie, to jest miejsce odpoczynku Tathāgaty” to mówiłby prawdę odnośnie koncentracji dzięki uważności oddechu.

Mnisi, tacy mnisi, którzy przechodzą proces praktykowania, z umysłem, który nie osiągnął jeszcze pełni, którzy przebywają starając się o niepodlegające niczemu bezpieczeństwo z jarzma; dla nich koncentracja dzięki uważności oddechu, gdy doskonalona, gdy praktykowana, prowadzi do zniszczenia skaz.

Tacy mnisi, którzy będąc arahantami, od skaz uwolnieni, których święte życie zostało dopełnione, to, co należało zrobić, zostało zrobione, odłożyli to czym byli obarczeni, dobrobyt osiągnęli, jarzmo dalszego stawania się zerwali, dzięki doskonałemu pojęciu wyzwoleni; dla nich koncentracja dzięki uważności oddechu, gdy doskonalona, gdy praktykowana, prowadzi do przyjemnego przebywania w tym życiu, jak też do uważności i przejrzystego zrozumienia.

Jeśli ktokolwiek mógłby, o mnisi, powiedzieć coś prawdziwego w taki sposób: „to jest zaszczytne przebywanie, to jest wzniosłe przebywanie, to jest miejsce odpoczynku Tathāgaty” to mówiłby prawdę odnośnie koncentracji dzięki uważności oddechu.

Tłumaczenie Piotr Jagodziński z Sasana.pl

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

Można także użyć następującej licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa—Użycie niekomercyjne—Na tych samych warunkach 3.0

Przygotował dla Suttacentral Piotr Marcinów.