Majjhima Nikāya (10)
MN 1 Mūlapariyāya Mowa o porządku podstaw
MN 2 Sabbāsava Mowa o wszystkich skazach
MN 3 Dhammadāyāda Sutta o Odziedziczeniu Nauki
MN 10 Satipaṭṭhāna Mowa o ustanowieniach uważności
MN 18 Madhupiṇḍika Mowa o grudce miodu
MN 20 Vitakka­saṇṭhāna Mowa o pozbywaniu się natrętnych myśli
MN 22 Alagaddūpama Mowa o porównaniu do węża
MN 38 Mahātaṇhā­saṅkhaya Dłuższa mowa o zakończeniu pragnienia
MN 57 Kukkuravatika Mowa do ascety ścieżki psa
MN 118 Ānāpānasati Mowa o uważności oddechu